ÇOCUKLARIMIZI KİMLERE EMANET EDİYORUZ!
Nuray PEKCAN

Bas─▒ndan duyduklar─▒m─▒z, okullarda ya┼čananlar; anaokulu, ilk ve orta ö─čretim ça─č─▒nda çocuklar─▒ olanlardan i┼čittiklerimiz… Duyars─▒zl─▒─č─▒n mant─▒k s─▒n─▒rlar─▒n─▒ zorlad─▒─č─▒ durumlar; servislerde çocuklar─▒ unutan ilgili ve yetkili (!) ki┼čiler… Ve daha neler neler!

Evlatlar─▒m─▒z─▒ kimlere teslim ediyoruz? Bu ki┼čiler ald─▒klar─▒ sorumluluklara uygun her türlü ┼čart ve yeterlili─če sahip mi? Devlet bu hizmeti ve dolay─▒s─▒yla bu hizmeti sa─člayan ki┼čileri nas─▒l tan─▒ml─▒yor ve denetliyor?

Merak ettik ve inceledik…

Ula┼čt─▒rma, Denizcilik ve Haberle┼čme Bakanl─▒─č─▒’nca yürütülen Okul Servis Araçlar─▒ Hizmet Yönetmeli─či’ne göre, okul servis araçlar─▒n─▒n kiralanmas─▒ndan denetimlerinin yap─▒lmas─▒na ve güvenli─činin sa─članmas─▒na kadar bütün a┼čamalarda okul yöneticilerine, ailelere ve ilgili bakanl─▒klara ciddi görevler dü┼čüyor.

Kimler Okul Servisi Hizmetini Verebilir?

─░lgili mevzuata göre gerçek ve tüzel ki┼čiler servis hizmeti verebiliyorlar. Ancak bu hizmeti verebilmenin yolu bir tak─▒m ┼čartlara haiz olmaktan geçiyor tabii ki… Hem i┼čletmeci hem ┼čoför hem ilgili di─čer personel hem araç aç─▒s─▒ndan.

“Yurtiçi Yolcu Ta┼č─▒mac─▒l─▒─č─▒ Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi”

─░lgili ( 28/8/2007 tarih ve 26627 say─▒ ) Yönetmeli─čin 8. Maddesi ta┼č─▒ma i┼člerinde çal─▒┼čanlar─▒n nitelikleri düzenleniyor. Buna göre; okul servis araçlar─▒n─▒ kullanan ┼čoförler ile rehber personelin; sorumlu ve yetkili oldu─ču hizmetin niteliklerine sahip olmalar─▒ gerekiyor. Yani; rehber personelin 22 ya┼č─▒n─▒ doldurmu┼č ve en az lise mezunu olmas─▒ ( Dan─▒┼čtay 8. Dairesinin 12.02.2010 tarihli ve Esas No:2009/10048 say─▒l─▒ Karar ) ile birlikte Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyu┼čturucu madde kullanma, çocu─ča cinsel istismar, düzeni bozacak ┼čekilde sarho┼č olmak gibi suçlardan affa u─čram─▒┼č olsa bile hüküm giymemi┼č olmas─▒ gerekiyor. ┼×oförler ise son be┼č (5) y─▒l içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalar─▒na kar─▒┼čmam─▒┼č olmal─▒… Alkollü olarak araç kullanma ve h─▒z kurallar─▒n─▒ ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri al─▒nm─▒┼č ise bu ┼čoförler  "Yurtiçi Yolcu Ta┼č─▒mac─▒l─▒─č─▒ Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi" ne sahip olam─▒yor.

“Belgesi Olmayan ┼×oförlük Yapamayacak”

Devletin yeni ald─▒─č─▒ bir kararla art─▒k okul servisi ┼čoförlerinin ayr─▒ca ‘mesleki yeterlilik belgesi’ ne de sahip olmas─▒ gerekiyor.

Yüz K─▒zart─▒c─▒ Suça Müsamaha Yok

Yeni uygulama ile yüz k─▒zart─▒c─▒ suçlardan sab─▒kas─▒ bulunan ki┼čilerin okul servis ┼čoförlü─čünden uzak tutulmas─▒ hedefleniyor. Belli bir s─▒nav ile belge sahibi olacak ┼čoförler öncesi pedagojik formasyon e─čitimi alacaklar. Ki┼čisel geli┼čim ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmad─▒klar─▒n─▒ bak─▒lacak.  Çevre kontrolleri, i┼č sa─čl─▒─č─▒ ve güvenli─či, i┼čin yürütümü ile ilgili psikoteknik konulardan teste tabii tutulacaklar. Söz konusu mesleki yeterlilik belgesi sayesinde yüz k─▒zart─▒c─▒ suçtan sab─▒kas─▒ bulunan sürücüler okul servis ┼čoförü olamayacak.

Verilen Belgeler Be┼č Y─▒lda Bir Yenilenecek

Belgeler be┼č y─▒lda bir yenilenecek. Trafikteki denetimleri trafik polisleri yapacak. Belgesi bulunmayan ┼čoförlere cezai yapt─▒r─▒m uygulanacak. ─░lerleyen dönemde yap─▒lacak düzenlemelerle belgenin denetimini de Çal─▒┼čma ve Sosyal Güvenlik Bakanl─▒─č─▒’n─▒n yapmas─▒n─▒ amaçlan─▒yor.

┼×oför 26 Ya┼č─▒nda Olmal─▒

24.02.2015 Tarih ve 29277 say─▒l─▒ Resmi Gazete de yay─▒nlanarak 01 Eylül 2015 Tarihinde yürürlü─če giren Ula┼čt─▒rma, Denizcilik ve Haberle┼čme Bakanl─▒─č─▒n─▒n Okul Servis Araçlar─▒ Hizmet Yönetmeli─či’nde de─či┼čiklik yap─▒lmas─▒na dair yönetmelik ile ┼ču ┼čartlar getirilmi┼čti: ┼×oförler 26 ya┼č─▒ndan gün alm─▒┼č olmal─▒, otobüs türü araçlar─▒n kullan─▒m─▒nda en az 5 y─▒ll─▒k E s─▒n─▒f─▒ sürücü belgesine sahip olunmal─▒, minibüs türü araçlar─▒n kullan─▒m─▒nda ise en az 7 y─▒ll─▒k B s─▒n─▒f─▒ sürücü belgesine sahip olunmal─▒, sürücülerin her be┼č y─▒lda bir ┼čoförlük mesle─či bak─▒m─▒ndan bedeni ve psikoteknik aç─▒dan sa─čl─▒kl─▒ olduklar─▒n─▒ gösteren bir sa─čl─▒k raporunu yetkili sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒ndan almalar─▒, sürücülerin SRC-2 (┼×ehir içi yolcu Ta┼č─▒mac─▒l─▒─č─▒) belgesine sahip olmalar─▒ ┼čartlar─▒ konulmu┼čtu.

GPS ve Görüntülü, Sesli Kay─▒t Sistemleri Tak─▒lmal─▒

Ayr─▒ca 13.03.2015 Tarih ve 2015/09 say─▒l─▒ Ankara Ula┼č─▒m Koordinasyon Merkezinin alm─▒┼č oldu─ču kararda, özel servis araçlar─▒na elektronik ortamda araç takip sistemi (GPS) ve görüntülü, sesli kay─▒t sistemlerinin en az otuz günlük veriyi depolayacak kapasiteye sahip gece görü┼č imkân─▒ sa─člayan en az iki adet (araç içi ve d─▒┼č─▒n─▒ gösteren) kamera sistemlerinin tak─▒lmas─▒ gerekmekte…

Denetlemeyi Hangi Kurumlar Yap─▒yor?

Yönetmeli─čin 12. Maddesine göre denetimler Ula┼čt─▒rma, Denizcilik ve Haberle┼čme Bakanl─▒─č─▒’n─▒n sorumlulu─čunda. Bakanl─▒k bu görevi kendi personelinin yan─▒ s─▒ra, valilikler; polis, zab─▒ta ve jandarma gibi kolluk kuvvetleri ile bakanl─▒─č─▒n yetkili k─▒ld─▒─č─▒ di─čer kamu kurum ve kurulu┼člar─▒n─▒n personeli ile yerine getirebiliyor. Denetimle ilgili olarak bu kurulu┼člar bakanl─▒kla her zaman i┼č birli─či içinde olmak ve talimatlar─▒n─▒ yerine getirmek zorunda. Çal─▒┼čma ┼čartlar─▒ yönünden Milli E─čitim Bakanl─▒─č─▒ ve di─čer ilgili kurulu┼člar da mevzuatlar─▒ çerçevesinde her türlü denetimi yapma yetkisine sahip.

 Servislerle ─░lgili Aksakl─▒klar Nereye Bildiriliyor?

Yönetmelikte okul yönetimi ve kurulan komisyonun, servis hizmetlerindeki aksakl─▒─č─▒ ta┼č─▒mac─▒n─▒n ba─čl─▒ oldu─ču meslek odalar─▒na bildirmesi ve bu odalar─▒n da kendi mevzuatlar─▒na göre disiplin i┼člemlerini yaparak, sonucu okul yönetimine bildirmesi isteniyor. Yönetmelik ┼čartlar─▒na uymayanlar─▒n özel izin belgesi, trafik denetleme ┼čube veya bürolar─▒nca iptal ediliyor.

Bu bilgilerin çok daha kapsaml─▒s─▒n─▒ haberimizin detay─▒nda bulabilirsiniz.

Ancak bir kez daha ┼čunu görüyoruz ki canlar yanmadan baz─▒ konular─▒n sa─čl─▒kl─▒ ve disiplinli i┼člemesi sa─članam─▒yor. Önce bir trajedi arkas─▒ndan kamuoyunda olu┼čan tepkiler ve çözüm…

Bence bu süreci de─či┼čtirmeliyiz ve olmas─▒ gereken ne ise bu tür olaylar ya┼čamadan hayata geçirmeliyiz.

Evlatlar─▒m─▒za, canlar─▒m─▒za güzel, ba┼čar─▒l─▒ ve her türlü tehlikeden uzak bir ö─čretim y─▒l─▒ dilerim.Sayfa Adresi: http://kamyonum.com.tr/yazar/COCUKLARIMIZI-KIMLERE-EMANET-EDIYORUZ/164