Almanya ve T├╝rkiye
Nuray PEKCAN

─░ki ülkenin ticaret hacmi 2016 y─▒l─▒ için 36 milyar dolar─▒n üstünde ve ┼ču anda Türkiye’de 6.800’ün üzerinde Alman ┼čirketi faaliyet gösteriyor.

Ve gelinen nokta!

Nerede yanl─▒┼č yap─▒yoruz?

1- DI┼× T─░CARET

Almanya ihracat potansiyeli aç─▒s─▒ndan Türkiye için büyük önem ta┼č─▒yor. Almanya'ya y─▒l─▒n ilk 6 ay─▒nda 7 milyar dolarl─▒k ihracat yap─▒ld─▒; bu tüm ihracat içinde yüzde onluk bir pay─▒ ifade ediyor. Önceki y─▒llara bak─▒ld─▒─č─▒nda da Türkiye'nin ihracat─▒ içerisinde Almanya'n─▒n pay─▒ hemen hemen ayn─▒ düzeyde. 2016 y─▒l─▒n─▒n tamam─▒nda bu rakam yüzde 10.4, 2015'te de yüzde 9.8 olmu┼čtu.

Di─čer aç─▒dan, Almanya için de Türkiye önemli bir pazar. TÜ─░K rakamlar─▒na göre 2016 y─▒l─▒n─▒n tamam─▒nda Almanya'dan 21.4 milyar dolarl─▒k ithalat yap─▒ld─▒. Türkiye'nin ithalat─▒ aç─▒s─▒ndan da Almanya'n─▒n pay─▒ yüzde 10'lar civar─▒nda. 

2- OTOMOT─░V

Türkiye'nin ihracat─▒ aç─▒s─▒ndan otomotiv sektörü lokomotif niteli─činde. 2017'nin ilk 6 ay─▒nda Türkiye'nin otomotiv ihracat─▒ 14.3 milyar dolar olarak gerçekle┼čti. Türkiye'nin y─▒l─▒n ilk 6 ay─▒nda 76.3 milyar dolar ihracat yapt─▒─č─▒ dikkate al─▒n─▒rsa otomotiv ihracat─▒n─▒n ne kadar önemli oldu─ču ortaya ç─▒k─▒yor.

3- DO─×RUDAN YATIRIM

Almanya'n─▒n Türkiye ekonomisi için en önemli unsurlardan birisi Türkiye’de do─črudan yat─▒r─▒mlara imza atan ┼čirketlerinin olmas─▒. 19. yüzy─▒ldan bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Alman ┼čirketleri bulunuyor.

Ekonomi Bakanl─▒─č─▒'n─▒n verilerine göre son 5 y─▒lda Türkiye'ye 47.9 milyar dolar do─črudan yabanc─▒ sermaye geldi. Bu dönemde Alman ┼čirketlerinin yat─▒r─▒m─▒ ise 3.8 milyar dolar oldu. Böylelikle Türkiye'de son 5 y─▒lda gelen do─črudan sermayenin yüzde 8'ini Alman ┼čirketleri olu┼čturdu. 

4- TUR─░ST SAYISI

Alman turist say─▒s─▒nda iki ülke aras─▒ndaki ili┼čkilerin gerginle┼čmesi ve Türkiye'de ya┼čanan terör sald─▒r─▒lar─▒n─▒n ard─▒ndan önemli bir gerileme ya┼čand─▒. 2014 y─▒l─▒n─▒n tamam─▒nda Almanya'dan gelen turist say─▒s─▒ 5 milyon 250 bindi. 2016 y─▒l─▒na gelindi─činde bu rakam 3 milyon 890 binlere kadar geriledi. Bu yakla┼č─▒k yüzde 30’lara varan daralmay─▒ ifade ediyor! 2016'n─▒n ba┼č─▒ndan bu yana bir ay d─▒┼č─▒nda her ay y─▒ll─▒k olarak turist say─▒s─▒nda gerileme ya┼čand─▒.  

 Ve…Sayfa Adresi: http://kamyonum.com.tr/yazar/Almanya-ve-Turkiye/160