YEN─░ YATIRIMLAR YEN─░ H─░ZMETLER VE MEVZUAT
Nuray PEKCAN

Pazar─▒n durumu çalkant─▒l─▒ bir seyir izlese de üreticilerin mü┼čteriye sunduklar─▒; hem teknik hem de hizmet düzeyinde sürekli geli┼čme göstermeye devam ediyor. Üretici markalar─▒n; gücü ve konforu daha da artm─▒┼č ve daha az yakan araç sunumlar─▒n─▒n yan─▒nda, sat─▒n al─▒m gücü daha dü┼čük mü┼čterilere yönelik hizmet aray─▒┼č─▒ da sürmekte.

Bu ba─člamda yo─čun i┼č ortam─▒nda ihtiyaçlar─▒n─▒ daha ekonomik ve konforlu ┼čartlarda yerine getirmeye çal─▒┼čan ki┼či ve kurulu┼člara yeni araç sat─▒n almak d─▒┼č─▒nda sunulan farkl─▒ hizmetler pazarda bir alternatif olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor.

Bunlar kimi zaman “2. El Araç” al─▒m─▒ kimi zaman yat─▒r─▒m yapmadan “Filo Kiralama” ┼čeklinde varl─▒k göstermekte. Alternatif çözümler yan─▒nda bir di─čeri de eldeki arac─▒ revize edip daha verimli çal─▒┼čma olana─č─▒n─▒n mü┼čterilere sunulmas─▒.   

Eldeki arac─▒n performans─▒n─▒ do─črudan etkileyen en önemli unsur motor olunca üreticilerin konsantrasyonu da bu k─▒sm─▒ma yönelik olmakta.

Mercedes-Benz geçti─čimiz günlerde bu kapsamdaki yeni hizmetini biz bas─▒n mensuplar─▒na tan─▒tt─▒. Daha önceki dönemde yenileme i┼čini yurt d─▒┼č─▒ndaki tesislerinde gerçekle┼čtiren marka art─▒k bu hizmeti kendi bünyesinde kurdu─ču “Motor Yenileme Merkezi”nde yapacak. Pazardan gelen talebi de─čerlendirdiklerini söyleyen marka yetkilileri bu sayede neredeyse s─▒f─▒r özelliklere sahip yenilenmi┼č motorlar─▒ mü┼čterilerine sunacaklar─▒n─▒ ifade ediyorlar.

 “S─▒f─▒r Gibi Motor” ad─▒ verilen ürün, orijinal ve yeni parçalar ile uzman ekip taraf─▒ndan yenileniyor ve Mercedes-Benz Türk’ün 1 y─▒l s─▒n─▒rs─▒z km yedek parça ve i┼čçilik garantisi alt─▒nda mü┼čteriye sunuluyor. Yetkililer maliyet konusuna gelince, tüm mü┼čterilere hitap eden fiyat aral─▒klar─▒ ile pazara girdiklerini ve 24 ay s─▒f─▒r faizli cazip finansmanla mü┼čterilerine bu hizmeti sunacaklar─▒n─▒ ifade ediyorlar.

Umar─▒m bu tür hizmetler hedeflendi─či gibi al─▒c─▒s─▒ ile bulu┼čur ve sektöre ilave bir dinamizm katar.

Tabii bu çalkant─▒l─▒ süreçte yukar─▒da bahsetti─čim gibi alternatif hizmet aray─▒┼č─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra global markalar─▒n Türkiye’de gerçekle┼čtirdi─či yat─▒r─▒mlar ve bu do─črultuda aç─▒lan üretim tesisleri moralleri yükseltmekte. Biz ne kadar gelece─če ili┼čkin net bir görü┼če sahip olamasak da söz konusu yabanc─▒ markalar bizden daha olumlu bir bak─▒┼č aç─▒s─▒yla süreçlerini devam ettirmekteler.

Bu markalardan biri de sektöründe kalitesi ve geçmi┼čiyle yerli pazarda kendine iyi bir yer edinmi┼č Scmitz Cargobull… Marka Türkiye’deki fabrikas─▒n─▒ geçti─čimiz günlerde faaliyete soktu ve ilk teslimat─▒n─▒ da gerçekle┼čtirdi. Bu yat─▒r─▒ma ili┼čkin bir di─čer önemli konu markan─▒n üç de─či┼čik ürün grubunda üretim yapaca─č─▒ ilk yurtd─▒┼č─▒ yat─▒r─▒m─▒ olmas─▒. Frigrofik ve tenteli araç d─▒┼č─▒nda damperli araç üretiminin de yap─▒lacak olmas─▒ markan─▒n al─▒┼č─▒lm─▒┼č vizyonuna Türkiye’de farkl─▒ bir geni┼člik kazand─▒racak.

Tamam─▒yla merkezden gelecek parçalarla, pazar─▒n ko┼čullar─▒na uygun olarak gerçekle┼čtirilecek üretime ili┼čkin temel unsur markan─▒n al─▒┼č─▒lm─▒┼č kalitesinden ödün vermemek. Yetkililer özellikle bu konuya çok büyük önem veriyorlar. Toplam sat─▒n alma maliyetleri aç─▒s─▒ndan konuya bakt─▒klar─▒n─▒ ve asla kalitelerinden ödün vermeden pazara hizmet etmek istediklerini belirtiyorlar. Konuyla ilgili önemli bir detay da damper üretiminde yerli bir üreticiyle birlikte hareket edecek olmalar─▒. Bu konuda da kararlar─▒n─▒ vermek üzere olduklar─▒n─▒ ifade ediyorlar. Belki de siz bu sat─▒rlar─▒ okurken bu anla┼čma netle┼čmi┼č olur.

Ve yine mevzuat s─▒k─▒nt─▒s─▒… 26.Nisan.2017 tarihinde yürürlü─če giren “ARAÇLARIN ─░MAL, TAD─░L VE MONTAJI HAKKINDA” yönetmelik, damper üreticilerine önceki y─▒llarda meydana gelen kazalar─▒n önüne geçmek için araçlar─▒na kilit sistemi ekleme ┼čart─▒ getiriyor. Ancak bu yönetmeli─čin uygulanmas─▒na ili┼čkin birçok s─▒k─▒nt─▒n─▒n oldu─ču üreticiler taraf─▒ndan ifade edilmekte. Bu nedenle teslimatlar─▒n─▒ yapamad─▒klar─▒n─▒, ayr─▒ca süreç esnas─▒nda yap─▒lan denetim ve testlere ili┼čkin ciddi maliyetleri yüklenmek zorunda kald─▒klar─▒n─▒ söylüyorlar. San─▒yorum ilgililerin bu konuya bir miktar daha e─čilip üreticilerin s─▒k─▒nt─▒lar─▒na kulak vermesi gerekmekte. Güvenlik çok önemli, göz ard─▒ edilemez!… Farkl─▒ bir görü┼če ve talebe hiç kimsenin ya da kurulu┼čun izin verece─čini sanm─▒yorum. Böyle bir tolerans da olamaz! Ancak mevcut uygulamalar─▒n üreticinin de i┼člerine sekte vurmas─▒ önlenmelidir ve uygulamada ya┼čanan s─▒k─▒nt─▒lar─▒n çözümüne yönelik birlikte bir gözden geçirme gereklidir diye dü┼čünüyorum.

Yukar─▒da bahsi geçen konular─▒n detaylar─▒n─▒ dergimizin içeri─činde bulabilirsiniz.

─░yi okumalarSayfa Adresi: http://kamyonum.com.tr/yazar/YENI-YATIRIMLAR-YENI-HIZMETLER-VE-MEVZUAT/155