22 Ekim 2018 Pazartesi
Reklam Arşiv İletişim Abonelik Künye RSS
ANA SAYFA FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR GÜNDEMTESLİMATHABERLERENGLISHDÜNYADAN
Menü Arama
DAF, XF, kamyonum dergisi,
kamyonum,truck
Bosch’un Robot Teknolojisi Engelli Çalışanların Hizmetinde
Bosch’un Robot Teknolojisi Engelli Çalışanların Hizmetinde
GEFCO, Finansal Performansını Yükseltti
GEFCO, Finansal Performansını Yükseltti
Alexander Dennis Wins Berlin Contract For New Double Decker Fleet

Alexander Dennis Wins Berlin Contract For New Double Decker Fleet

1 2 3 4 5
schmitz,kamyonum
3 Ocak 2012 Salı - 09:23

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karayolu Ve Taşıma Yönetmeliği’nde Değişik yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Eski yönetmelikte yetki belgesi almak için gerekli şartlar, terminal kullanma zorunluluğu gibi maddeler yenilendi.

Resmî Gazete Sayı: 28159
 
YÖNETMELİK
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
 
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
 DAYANAK
 
 
MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 3üncü  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”
 
TANIMLAR
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“d) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
e) Birim taşıt: Yarı römorku veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde “römork takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti,”
 
YETKİ BELGESİ ALMANIN VE YENİLEMENİN ŞARTLARI VE GEREKLİ BİLGİLER
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan;
 
 
“12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa” ifadesi “12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına” olarak ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yetki belgesini yenilemek isteyen yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak;
a) Çalışanların ücret ve çalışma şartlarına,
b) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine,
c) Araçların ağırlık ve boyutlarına,
ç) Yol ve araç güvenliğine,
d) Çevrenin korunmasına,
e) Mesleki yeterlilik şartlarına,
ilişkin kurallardan; (a), (d) ve (e) bentlerine karşı toplam 15 kez; taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarından herhangi birinin (c) ve (ç) bentlerine karşı toplam 10 kez, çalıştırdığı şoförlerin herhangi birinin (b) bendine karşı toplam 10 kez kusur işlemesinden dolayı idari para cezasına maruz kalmamış olmak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir.”
 
 
YETKİ BELGESİ ALMANIN VEYA YENİLEMENİN ÖZEL ŞARTLARI
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(3) C Türü yetki belgeleri için;
a) C1 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
b) C2 yetki belgesi için başvuranların,  ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özmal birim taşıt ile toplam 300 ton taşıma kapasitesine ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
c) C3 yetki belgesi için başvuranların,  ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıt ile toplam 50 ton taşıma kapasitesine ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”
“(8) K türü yetki belgeleri için;
a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarla en az 25 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle il içi ve/veya şehir içi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.
b) K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarla en az 75 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle il içi ve/veya şehir içi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin on beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin on beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.
c) K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran kişilerin yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtlar kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler.
ç) K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”
“(9) L türü yetki belgeleri için;
a) L1 yetki belgesi için başvuranların;
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarla en az 100 ton taşıma kapasitesine,
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 1.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,
3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına,
4) 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,
sahip olmaları şarttır.
b) L2 yetki belgesi için başvuranların;
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarla en az 150 ton taşıma kapasitesine,
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 2.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,
3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına,
4) 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,
sahip olmaları şarttır.”
“(10) M türü yetki belgeleri için;
a) M1 yetki belgesi için başvuranların;
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta,
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,
3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 20 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına,
4) 12.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,
sahip olmaları şarttır.
b) M2 yetki belgesi  için başvuranların;
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşıta sahip olmaları,
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 20 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
4) 250.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
5) Şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları,
şarttır.
c) M3 yetki belgesi için başvuranların;
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşıta sahip olmaları,
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
4) 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
5) Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliklerinin bulunması,
6) M3 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için; şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları,
şarttır.”
“(11) N türü yetki belgeleri için;
a) N1 yetki belgesi için başvuranların;
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 4 adet özmal birim taşıta,
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,
3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 30 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına,
4) 15.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,
sahip olmaları şarttır.
b) N2 yetki belgesi için başvuranların;
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özmal birim taşıta sahip olmaları,
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 30 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
4) 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
5) Şube veya acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları,
şarttır.”
 
YETKİ BELGESİ ALMAK VE YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
 
“(4)  Birinci fıkrada istenilen belge ve beyanlar,  elektronik ortamda oluşturulma, sunum ve erişim imkânına bağlı olarak, bakanlıkça fiziki olarak istenmeyebilir.”
“(6) Yetki belgelerini yenilemek isteyen yetki belgesi sahiplerinden istenecek belge ve beyanlar, birinci fıkraya aykırı olmamak koşuluyla bakanlıkça belirlenir.”
 
YETKİ BELGELERİNİN YENİLENME SÜRECİ
 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
 
“(5) Yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan yetki belgesi yenilenmez.”
 
 
 YETKİ BELGELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.
 
“(2) Birinci fıkra kapsamında yetki belgesi değişikliğinin yapılabilmesi için;
a) 18 inci maddede belirtilen sürelerin aşılmaması,
b) Değiştirilmek istenen yetki belgesinin veriliş tarihinden itibaren doksan günden fazla bir sürenin geçmiş olması,
c) Dönüşüm nedeniyle oluşan bir ücret ödemesi varsa bu ücret ödemesinin yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilmeden önce ve ödeme bildiriminin oluşturulduğu tarihten başlamak üzere en geç beş iş günü içinde yapılmış olması,
ç) Değiştirilmek istenilen yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmaların kaldırılması,
şarttır.”
“(3) Değiştirilmek istenen yetki belgesine verilmiş muafiyetler varsa söz konusu muafiyetler değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgesi için geçerli olmaz.
(4) Değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgeleri hakkında 43 üncü maddenin on beşinci fıkra hükümleri uygulanır.”
 
ASGARİ KAPASİTE ŞARTININ KAYBEDİLMESİ VE BUNA İLİŞKİN KURALLAR
 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması,  hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirirler. Bakanlığa bildirim veya söz konusu durumun Bakanlıkça tespiti halinde bu taşıtlar taşıt belgelerinden re’sen düşülür.”
 
 TAŞITLARIN ÖZMAL BVEYA SÖZLEŞMELİ OLARAK KULLANILMASI
 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “özmal taşıt sayısını geçmemek” ifadesi, “özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek” şeklinde, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “özmal taşıt sayısını geçmemek” ifadesi “özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek” şeklinde, (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “50 katını” ifadesi “20 katını” şeklinde, (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “10 katını” ifadesi “4 katını” şeklinde değiştirilmiştir.
 
TAŞITLARA KISA UNVAN YAZDIRMA ZORUNLULUĞU
 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(3) Yetki belgesi sahipleri bir yetki belgesi için birden fazla kısa unvan kullanamazlar.”
 
TAŞIMA İŞLERİNDE İSTİHDAM EDİLENLERİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynımaddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Yapılan denetimlerde yetki belgesi sahiplerinin hizmet akdi yapmaksızın personel istihdam ettiklerinin tespiti halinde durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.”
 
TAŞIMA SENEDİ VE SEVK İRSALİYESİ 
 
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(3) Yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre düzenlenmiş sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinin birer nüshasını taşıtlarında bulundurmaları zorunludur.”
 
YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin on beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırk beş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile gidermeleri,”
 
TAŞIMA HATTI VE TAŞIMA GÜZERGAHINA UYMA ZORUNLULUĞU
 
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
 
“(2) Yetki belgesi sahiplerinin, birinci fıkraya 1 takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket ettiklerinin tespiti halinde, ilgili taşıma hattı iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren 1 yıllık bir süre geçmeden tekrar verilmez.”
 
TERMİNAL KULLANMA ZORUNLULUĞU
 
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 60 . Maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(5) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinin, diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir.”
 
DENETİMLE GÖREVLİ VE YETKİLİ KURULUŞLAR
 
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük Müsteşarlığı’nın ”ibaresi, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
 
DENETİMLE GÖREVLİ VE YETKİLİ KILINANLAR VE BUNLARLA İLGİLİ HUSUSLAR
 
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 72.  maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(2) İhlal tutanağı düzenleyebilecek personel aşağıda sayılmıştır:
a) Bakanlıkça yetkili kılınmış;
1) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü personeli.
2) Bakanlık Bölge Müdürlükleri personeli.
b) Trafik polisi ve zabıtası.
c) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli.
ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurları ile bunların amirleri.
d) Terminallerde görevli belediye zabıtası.”
 
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan
“ikinci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “31/3/2007” ifadesi “21/3/2007” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/3/2007” ifadesi“21/3/2007” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Ancak bu durumda olan yetki belgesi sahiplerinin en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.”
 
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(1) 13 üncü maddenin sekizinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan yetki belgesi ücretlerindeki % 75’lik indirim ve fark oranları 31/12/2011 tarihine kadar % 90, 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise % 85 olarak uygulanır.”
 
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(5) D4 yetki belgesi ücreti, 1/1/2011-1/1/2012 tarihleri arasında % 85, 2/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise % 75 indirimli olarak uygulanır.”
 
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 9 uncu madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) B1, B2 ve C2 yetki belgeleri ile L, M ve N türü yetki belgesi sahiplerinin,  taşıt belgesinde 25 inci maddede belirlenmiş sözleşmeli taşıt oranlarından daha fazla  olan sözleşmeli taşıt sayılarını31/12/2012 tarihine kadar söz konusu maddeye uygun hale getirmeleri şarttır. Yetki belgesi sahiplerinden bu yükümlülüklerini 31/12/2012 tarihine kadar yerine getirmeyenlerin sözleşmeli taşıtlarının tamamı Bakanlıkça taşıt belgelerinden re’sen düşülür.”
 
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 89 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.”
 
MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
11/6/2009
27255
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1
21/8/2009
27326
2
25/12/2009
27443
3
31/12/2010
27802
4
10/8/2011
28027

 
2012 YILI GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ
 
İSTANBUL'DA MİNİBÜS ÇİLESİ SONA ERİYOR
YORUMLAR
Toplam 9 yorum var, 10 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
2 Haziran 2015 Salı 00:15

dünyanın en karmaşık bürokrasisi olan bir ülkede yaşıyoruz. kanun yapıcılar maalesef masa başından emirlerle ülke yönetiyorlar. sektör içinden gelen bürokrat olmadığı içinde hiçbir sektörün sorunlarını bilmiyor ezbere genelge yayınlıyorlar. bilinçsiz ve beceriksizce yaptıkları genelgeleri sonradan yumuşatmaya çalışıyorlar. src diye bir belge ile sürücü kardeşlerimizi mağdur ediyorlar. neden o zaman sürücü belgelerini sınıflandırdınız milleti soymak için mi bunu anlamıyorum. c sınıfı e sınıfı diye sınıflanmış o zaman src ye ne gerek var. zaten sürücü e sınıf sürücü belgesi almakla yeterlilik belgesini hak etmemişmiki siz birdaha bu vatandaştan yeterlilik belgesi istiyorsunuz bu nasıl bir anlayış bun nasıl kanun kanunlar vatandaşı ezmek için çıkarılmaz unutmayın yarın bunun hesabını cenabı allah sizlerden sorar. millet ekmek davasında hırsızlık etmeye insanları teşvik etmeyin src denilen gereksiz uygulamaya son verin. bunu yerine piskoteknik belgesini daha sıkı denetleyerek haksızlıkların önüne geçin lütfen.

Yorumu oyla      2      1  
24 Nisan 2014 Perşembe 15:54

K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarla en az 25 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır yazmışsınız ama K1 Belgesini sahıs firmasında kırk ayak kurtarıyor diye biliyorum, yani 25 ton taşıma kapaitesi yerine 32 ton basar oluyor.Yanlışsam düzeltin lütfen...

Yorumu oyla      2      0  
Misafir 25 Mayıs 2012 Cuma 00:18

babadan ogula gecen k1 belgesine tonaş ve yaş sınırı getirmişler sayın bakan işimiz yok karnımızı doyurcaz kamyon değiştip durcaz eskittin bizi digr şahıslar aynı arac lacalışyor

Yorumu oyla      1      0  
Misafir 17 Mayıs 2012 Perşembe 12:19

Bizler nakliyeciler olarak zor zamanlar geçiriyoruz tonajlarımızı dolduramıyoruz ve ne yapacağımızıda bilemiyoruz hiçbir yetkili çıkıpda yol göstermiyor siz sayın editörlerden ve UBK yetkililernden yardım istiyoruz.

Yorumu oyla      4      0  
Misafir 24 Nisan 2012 Salı 10:59

Bizde 1989 dan beri nakliye sektöründeyiz son gelen kanunlardan çok aşırı yıprandık arkadaşların söylediği gibi faal olan şirketimizi saçma sapan kanunlardan dolayı kapatma noktasına geldik.Merak ettiğim acaba ne yapmak istiyorlar bizler azda olsa belli ölçülerde eleman çalıştıran ve sektörün önemli bir bölümünü sırtımızda taşıyan onlarca firmadan biriyiz bu çıkan belgeler ile bizim için herhangi bir değer kazanımı olmadığı gibi kazanımlarımız dahi azalmıştır artık mazot ve vergi zamların düşünemiyoruz bu kanunlar yüzünden tabiki sağolsun bizim derneklerimiz uyumaktan başka birşeyler yapmıyorlar çok merak ediyorum bunlara kim dur diyecek.

Yorumu oyla      8      0  
Misafir 15 Nisan 2012 Pazar 12:54

dünyada sadece Türkiye,de uygulanan C2 belgesi alabilmek için 300 ton kapasite zorunluluğu ne zaman kalkacak? özmal araç sayısının yarısı kadar sözleşmeli araç uygulaması 01 01 2013;de başlayacak.BİR adet aracı olupda uluslararası çalışan binlerce kişinin durumları ne olacak bu insanlar firmalara gittikleri her sefer başına yüzde 15 komisyon ödemekte cebine girmeyen paranın komisyonunu vermekte.ULUŞTIRMA bakanlığının bu konu ile ilgili bir araştırma ve çalışması varmıdır?Bizler devletimize vergi veren sermayesi küçük olsada insan ve esnaf olarak eşit şartlarda çalışmak devletimize katma değer sağlamak isteyen TÜRKİYE sevdalılarıyız sesimizi devletimizin duyacağını umarak bu adaletsizliğin ivedilikle çözümlenmesi dilegiyle AYRICA gene dünyada TÜRKİYE,den başka hiç bir devlette uygulanmayan beynelminel ehliyet ve ruhsat uygulaması ne zaman son bulacak Uluslar arası çalışan şöfor ve nakliyeci esnafının her sene turing'e ödediği ve bu luzumsuz evrak nedeniyle yurt dışında heba olan bilerce dolarımızın devletimize kalması ve bu mağduruyetin giderilmesi dileğiyle...

Yorumu oyla      9      0  
Misafir 28 Şubat 2012 Salı 21:26

iyi günler ben şirket sahibiyim şirketim 1993 yılında kuruldu bu tarihten itibaren nakliye işi yapıyorum 75 tonu dolduramıyorum ve mart ayında belgemin süresi doluyor ne yapacağım. bu arada kamyoncu esnafına ne kadar destek çıkıldı çıkar belgeyi uygulama yok mazot fiyatına zam nakliye fiyatına indirim ha birde 75 tonu doldur kim dolduracak bu kanunu çıkaranlar gelsin doldursun koltuk başından kanun çıkarmak kolay bir sefer benimle nakliye yapmaya gelsin de görsün kamyoncu esnafı aç be aç be aç aç aç kimsenin umrunda değil..........

Yorumu oyla      17      0  
Misafir 16 Ocak 2012 Pazartesi 23:00

k 1 belgelerinin günü 2012 yılında süresi bitiyor ve 25 ton kapasitesi ni dolduramıyoruz sonuc ne olabilir ve ne yapmamız lazım aydınlatırsanız manmun olurum saygılarsunarım

Yorumu oyla      11      2  
Misafir 8 Ocak 2012 Pazar 22:35

ben k 1 belgemi 2200tl ye fize yaptırdım.ama simdi yüzde 5 düştü acaba ben aradaki farkı alabilecekmiyim .bu konu hakında bilgilerinizi bekliyorum.

Yorumu oyla      5      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
2012 YILI GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ
2012 yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi, Karayolu Düzenleme ...
KENDİNDEN ÖNCE MENŞEİ GELECEK
Ocak'tan itibaren gümrüklerde yeni özet beyan, varış ve çıkış bildirimi ...
SRC İPTALLERİ İÇİN DUYURU
SRC KONUSUNDA YAŞANAN SIKINTILAR Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ...
 
Ubak' tan MYS için Duyuru
24 Aralık 2011 Tarihinde Yapılacak Olan Mesleki Yeterlilik Sınavı İle ...
SRC Belgeleri için Dikkat!
Ulaştırma Bakanlığı SRC için başvuruda beyan edilen ehliyet bilgileri ...
Karayolu ve Denizyolu uyumu için genelge
Marina, iskele ve limanlar ile yerleşim merkezleri arasındaki yolcu taşımacılığının ...
 
'UBAK İzin Belgesi'' için duyuru
Ulaştırma Bakanlığı UBAK İzin Belgesi için bir duyuru yayınladı. duyuru şu şekilde:
D BELGESİ VE İLGİLİ TÜM DETAYLAR
Yolcu taşımada sektör mensubunun cevap aradığı bir çok soru var. Şehirlerarası ...
Yetki Belgesinin yenilenmesinde büyük kolaylık
Ulaştırma Bakanlığı yayınladığı genelgeyle yetki belgesi yenileme süresine 60 güne çıkardı.
 
Nuray PEKCAN
Adam Kalmayacak!
kamyonum, abonelik, mytruck
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  YAZARLAR
Nizamettin KARADAĞ
GENEL BAŞKAN VEKİLLERİ SEÇİMİ
Serdar Aslan
AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI GEREKİR Mİ?
Pınar TOK
BİR AT BİR BIÇAK, İŞTE SANA GERÇEK HAYAT
  ANKET
     
 
Yük Taşımada En Dayanıklı Araç Markası Hangisi ?

MERCEDES-BENZ
SCANIA
BMC
MAN
FORD
OTOKAR
RENAULT
IVECO
VOLVO
ISUZU
DAF

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
akü
Gündem
Lojistik
Lastik
Teslimat
Haberler
Kampanya
Ticari Araçlar
Akaryakıt
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
news
dikkat
kamyonum
fahrer
src
treyler
şoför
bus
haberler